Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar aci-durum-cadiri11-10 Umke Şişme Çadır

Umke Şişme Çadır

Umke Şişme Çadır Afet ve ya olağandışı hallerde aldıkları hususi eğitim ve donanımla, kazazedelere hadise yerinde, en kısa zamanda imkân ve kabiliyetlerini uygulayarak müsait yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, Kurtarılan kazazedeleri, en az sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, müsait taşıma araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli bulunmadığı hallerde ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim olanakları dâhilinde Yardım duyulan sıhhat hizmetlerine destek vermek, Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,Afet birimi ve öteki yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı hallerde sağlık hizmetlerinde vazife almak.

Afet ve acil pozisyonlarda Yardım sahiplerinin tıbbi ihtiyaçlarının steril yalnızca ortamda sağlanması ve sağlık koşullarının korunmasını veren hastane ve ilkyardım çadırları, güç yıllarda tıbbi personelin kullanımına en müsait ebatta üretilmiştir. Umke Şişme Çadır Hızlı montaj imkanı ile daha hızlı tıbbi yardım olanağı sunan çadırlar, hususi tek malzemeden imal edilmiş olup, başka hava koşullarından en ez düzeyde etkilenmenizi sağlar. Yan duvarlardan taban brandasına kadar afet durumlarına ve kuvvetli tabiat şartlarına tamamen uyumlu tek üründür.

için Fiyat Al