Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar aci-durum-cadiri11-10 Umke Şişme Çadır

Umke Şişme Çadır

Umke Şişme Çadır Afet yada olağandışı hallerde aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en az sürede imkân ve kabiliyetlerini uygulayarak müsait yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,Afetler ve olağan dışı hallerde başka sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli bulunmadığı pozisyonlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, işçi ve eğitim olanakları dâhilinde Yardım duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, taşıma hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,Afet birimi ve diğer yerler ile lüzumlu iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı pozisyonlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

Afet ve acil durumlarda Yardım sahiplerinin tıbbi ihtiyaçlarının steril bir ortamda sağlanması ve sağlık koşullarının korunmasını veren hastane ve ilkyardım çadırları, baskı senelerde tıbbi personelin kullanımına en müsait boyutta üretilmiştir. Umke Şişme Çadır Hızlı montaj fırsatı ile daha çabuk tıbbi yardım olanağı sunan çadırlar, hususi tek materyalden yapılmış olup, başka hava koşullarından en ez seviyede etkilenmenizi sağlar. Yan duvarlardan taban brandasına kadar afet durumlarına ve dayanıklı doğa şartlarına % uyumlu yalnızca üründür.

Umke Şişme Çadır için Fiyat Al