Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar derpem9 Umke Sahra Çadırı

Umke Sahra Çadırı

Umke Sahra Çadırı Afet yada olağandışı durumlarda aldıkları hususi eğitim ve donanımla, kazazedelere hadise yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak müsait yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, Kurtarılan kazazedeleri, en az sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, müsait nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,Afetler ve olağan dışı pozisyonlarda başka sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli bulunmadığı pozisyonlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, işçi ve eğitim imkanları dâhilinde Arzu duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, Olay yerinde sıhhat hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, atama hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,Afet birimi ve başka yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, müessese ve kişilerle işbirliği yapmak, Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

Afet ve acil durumlarda ihtiyaç sahiplerinin tıbbi ihtiyaçlarının steril tek ortamda sağlanması ve sıhhat koşullarının korunmasını verici hastane ve ilkyardım çadırları, zor zamanlarda tıbbi personelin kullanımına en uygun şekilde üretilmiştir. Umke Sahra Çadırı Hızlı montaj imkanı ile daha hızlı tıbbi yardım imkanı sunan çadırlar, özel bir materyalden üretilmiş olup, başka hava koşullarından en ez düzeyde etkilenmenizi sağlar. Yan duvarlardan zemin brandasına kadar afet durumlarına ve dayanıklı tabiat şartlarına tam olarak uyumlu yalnızca üründür.

Umke Sahra Çadırı için Fiyat Al