Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar aci-durum-cadiri11-5 Umke Çadırı

Umke Çadırı

Umke Çadırı Afet ya da olağandışı durumlarda aldıkları hususi eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, Kurtarılan kazazedeleri, en az sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, müsait nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,Afetler ve olağan dışı durumlarda öteki sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, çalışan ve eğitim olanakları dâhilinde Arzu duyulan sıhhat hizmetlerine destek vermek, Olay yerinde sıhhat hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, atama hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,Afet birimi ve başka yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kurum ve kişilerle işbirliği yapmak, Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı hallerde sıhhat hizmetlerinde görev almak.

Afet ve acil pozisyonlarda Arzu sahiplerinin tıbbi ihtiyaçlarının steril tek ortamda sağlanması ve sıhhat koşullarının korunmasını veren hastane ve ilkyardım çadırları, zor zamanlarda tıbbi personelin kullanımına en uygun şekilde üretilmiştir. Umke Çadırı Hızlı montaj olanağı ile daha seri tıbbi yardım fırsatı sunan çadırlar, özel tek materyalden üretilmiş olup, değişik hava koşullarından en ez seviyede etkilenmenizi sağlar. Yan duvarlardan zemin brandasına kadar afet durumlarına ve kuvvetli doğa şartlarına % uyumlu yalnızca üründür.

için Fiyat Al