Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar aci-durum-cadiri11-5 Umke Çadırı

Umke Çadırı

Umke Çadırı Afet ya da olağandışı hallerde aldıkları hususi eğitim ve donanımla, kazazedelere hadise yerinde, en kısa zamanda imkân ve kabiliyetlerini uygulayarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, Kurtarılan kazazedeleri, en az sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,Afetler ve olağan dışı hallerde başka sıhhat ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, işçi ve eğitim imkanları dâhilinde Arzu duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, taşıma hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,Afet birimi ve öteki yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, müessese ve kişilerle işbirliği yapmak, Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı pozisyonlarda sağlık hizmetlerinde vazife almak.

Afet ve acil hallerde Yardım sahiplerinin tıbbi ihtiyaçlarının steril yalnızca ortamda sağlanması ve sıhhat koşullarının korunmasını veren hastane ve ilkyardım çadırları, güç senelerde tıbbi personelin kullanımına en uygun biçimde üretilmiştir. Umke Çadırı Hızlı montaj imkanı ile daha hızlı tıbbi yardım olanağı sunan çadırlar, hususi yalnızca materyalden yapılmış olup, farklı hava koşullarından en ez düzeyde etkilenmenizi sağlar. Yan duvarlardan zemin brandasına kadar afet durumlarına ve dayanıklı tabiat şartlarına tamamen uyumlu yalnızca üründür.

Umke Çadırı için Fiyat Al