Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar kampcadiri3 şişme cenaze çadırı

şişme cenaze çadırı

Dünyanın çeşitli bölgelerinde güç şartlarda yaşayan bireyler bu şartlardan kurtulmak için başka ülkelere göç etmekte ve bu durumda da Şişmeolarak adlandırılmaktadır. Günümüzde Şişmesorununu en fazla yaşayan ülkelerden birisi de Türkiye olmaktadır. Güney komşumuz Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında milyonlarca insan ülkemize gelmiş ve bu insanlar için kurulan Şişmekamplarında yaşamaya başlamışlardır. Bu kamplarda kalması gereken bireyler için yaşam sahası yapan ve onların barınma gereksinimini karşılayan Şişmeçadırı da ailelere tahsis edilmektedir. Bu çadırlara yerleşecek şahısların iri süreler kalacağı düşünülmekte ve buna uygun şekilde imalat edilmektedir. Her hava şartına uygun olması için de nitelikli malzeme kullanılmaktadır. Ailelerin arasında yaşayacağı düşünülmekte ve bunun için de büyük olarak tasarlanmıştır. İçinde aileler kolayca kalabilmektedirler. Yalıtımlı kumaştan hazırlanır olması ile ailelerin içinde emniyetli şekilde yaşaması mümkün olmaktadır. Tavanı A tepe biçiminde olmaktadır ve bu sayede yağmur ve kar suyu çadırın tavanında birikmemektedir. Güçlü yapısı ile rüzgar, fırtına ve zorlu hava şartlarından etkilenmeyecek özelliğe sahip olmaktadır.

şişme cenaze çadırı için Fiyat Al