Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar kampcadiri7 şişme büyük çadır

şişme büyük çadır

Dünyanın türlü bölgelerinde güç şartlarda yaşayan insanlar bu şartlardan kurtulmak için farklı ülkelere göç etmekte ve bu durumda da Şişmeolarak adlandırılmaktadır. Günümüzde Şişmesorununu en birçok yaşayan ülkelerden birisi de Türkiye olmaktadır. Güney komşumuz Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında milyonlarca insan ülkemize gelmiş ve bu bireyler için kurulan Şişmekamplarında yaşamaya başlamışlardır. Bu kamplarda kalması gereken insanlar için yaşam endüstrisi yapan ve onların sığınma gereksinimini karşılayan Şişmeçadırı da ailelere tahsis edilmektedir. Bu çadırlara yerleşecek insanların iri süreler kalacağı düşünülmekte ve buna müsait olarak imal edilmektedir. Her hava şartına uygun olması için de kaliteli malzeme kullanılmaktadır. Ailelerin içinde yaşayacağı düşünülmekte ve bunun için de geniş şekilde tasarlanmıştır. İçinde aileler rahatça kalabilmektedirler. Yalıtımlı kumaştan hazırlanıyor olması ile ailelerin içinde güvenli şekilde yaşaması olası olmaktadır. Tavanı A çatı şeklinde olmaktadır ve bu sayede yağmur ve kar suyu çadırın tavanında birikmemektedir. Sağlam yapısı ile rüzgar, fırtına ve kuvvetli hava şartlarından etkilenmeyecek özelliğe sahip olmaktadır.

şişme büyük çadır için Fiyat Al