Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar aci-durum-cadiri11-7 İzolasyonlu Acil Durum Çadır İzmir

İzolasyonlu Acil Durum Çadır İzmir

İzolasyonlu Acil Durum Çadır İzmir Başta zerzele olmak üzere doğal afetler yalnızca Türkiye gerçeğidir .

Ülkemiz aktif fay hatlarının üzerinde zemin alması ve tek derece deprem bölgesi olması nedeni ile irili ufaklı yalnızca sürü zerzele yaşamıştır . Maalesef sırf zerzele değil bilinçsizlik ve altyapısızlık da depremin hasarlarını artıran ve kıygınların hayatına koşaç katan faktörlerdendir . Deprem dışında sel vb . afetlerde ve iç harp gibi pozisyonlarda de bireyler konutsuz kalmaktadırlar ve barınma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır .

İşte acil hal çadırı İzolasyonlu Acil Durum Çadır İzmir bu bu gibi hallerde insanların barınma gereksinimini gidermek için üretilmiştir . Doğal afetler dışında son yıllarda komşularımızda yaşanan iç savaşın da etkisiyle ülkemizde tek de sığınmacı ve sığınmacıların sığınma problemi ortaya çıkmıştır .

İzolasyonlu Acil Durum Çadır İzmir için Fiyat Al