Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar aci-durum-cadiri11-5 İzolasyonlu 100 Metre Acil Durum Çadırı

İzolasyonlu 100 Metre Acil Durum Çadırı

İzolasyonlu 100 Metre Acil Durum Çadırı Başta zerzele olmak üzere bitkisel afetler bir Türkiye gerçeğidir .

Ülkemiz aktif fay hatlarının üstünde zemin alması ve birinci derece zerzele bölgesi olması sebebi ile irili ufaklı bir sürü deprem yaşamıştır . Maalesef yalnız deprem değil bilinçsizlik ve altyapısızlık da depremin zaralarını artıran ve kıygınların hayatına koşaç katan etkenlerdendir . Deprem dışında sel vb . afetlerde ve iç savaş gibi pozisyonlarda de insanlar ocaksız kalmaktadırlar ve barınma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır .

İşte acil durum çadırı İzolasyonlu 100 Metre Acil Durum Çadırı bu gibi durumlarda şahısların barınma gereksinimini gidermek için üretilmiştir . Doğal afetler dışında son senelerde komşularımızda yaşanan iç savaşın da etkisiyle ülkemizde yalnızca de sığınmacı ve sığınmacıların sığınma problemi ortaya çıkmıştır .

İzolasyonlu 100 Metre Acil Durum Çadırı için Fiyat Al