Şişme Çadır | Şişme Çadır Modelleri | Şişme Çadırlar dekontaminasyon9 Dekontaminasyon Çadır Fiyatları

Dekontaminasyon Çadır Fiyatları

Dekontaminasyon Çadır Fiyatları Açık koridor {tasarımı|dizaynı} {ekstra|extra|ekstra olarak} hasta kontrolü sağlar , {ancak|fakat|lakin} gerektiğinde tam {mahramiyet|gizlilik} sağlamak için sökülebilir {ara|fasıla} perdeler de {bulunmakta|bulunur|bulunmaktadır} .Çadır , dokuz {adet|tane} geçmeli duş yerinde de , müşterinin {kullanılacak|kullanılacak olan} Duş Sistemini {denetim|kontrol} etmesini {verici|veren|sağlayan} yeni , modüler {tek|bir|yalnızca} duş {tasarımı|dizaynı} ile önceden {tesis|temin} {edilmiştir|yapılmıştır} .

Dekontaminasyon Çadır Fiyatları Üç tür duş vardır: Duş Çemberleri , Esnek Hortumlu Elle Tutulan Duş Başlıkları {yada|ya da|ve ya|veya|yahut} Sabit Duşlar .Duş Perdeleri ve Kontrol Havuzu önceden {monte|inşa} {edilmiştir|yapılmıştır} ve çadır ile {birlikte|beraber} otamatikman {kurulur|kurulmakta|kurulmaktadır} . Altı {adet|tane} {denetim|kontrol} kafesi , gerektiğinde yükseklik sağlar . Orta koridor , ayaktaki {yada|ya da|ve ya|veya|yahut} yatan hastalar için aşağıdaki şemada gösterildiği {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} {çalıştırılır|değerlendirilir|yönetilir|kullanılır} .

Dekontaminasyon Çadır Fiyatları için Fiyat Al